İskontolu satılan Taşıt araçlarında ÖTV matrahı

Gelir İdaresi Başkanlığından yayımlanan 14 seri nolu ÖTV genel tebliği ile Taşıt araçlarında vergi matrahının tespiti ile ilgili düzenleme yenilendi söz konusu tebliğ aşağıda özetlenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahı, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olup, bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada…