Dahilde İşleme Ve Geçici Kabul Rejiminde Tecil-Terkin Uygulaması (Geçici 17 İnci Madde)

Genel Açıklama  KDV Kanunun geçici 17 inci maddesi “Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin (6111 sayılı kanunla değişen ibare) 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir….