Unvan değişikliği halinde eski defter ve belgeler kullanılabilir

Bazen firmalar ortak değişikliği, faaliyet konularındaki değişiklik veya sair sebeplerle mevcut unvanlarını yıl içinde değiştirebilmektedirler. Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği unvan değişikliği; İşe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme, şekil değiştirme gibi değerlendirilmez. Bu nedenle, Hesap dönemi içinde unvan değişikliği yapan şirketlerin unvanının değiştiği hesap dönemi için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tasdik ettirmiş oldukları…