Unvan değişikliği halinde eski defter ve belgeler kullanılabilir

Bazen firmalar ortak değişikliği, faaliyet konularındaki değişiklik veya sair sebeplerle mevcut unvanlarını yıl içinde değiştirebilmektedirler.

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği unvan değişikliği;

İşe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme, şekil değiştirme gibi değerlendirilmez.

Bu nedenle,

Hesap dönemi içinde unvan değişikliği yapan şirketlerin unvanının değiştiği hesap dönemi için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tasdik ettirmiş oldukları defterlerini ara tasdik yapılmaksızın  unvan değişikliğini kapsayan hesap dönemi sonuna kadar eski unvan ile kullanılması mümkündür.

Ancak, defterlerin ertesi yılda da kullanmak istenilmesi halinde Ocak ayı içinde tasdikin yenilemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Öte yandan,

Unvan değişikliğinden önce bastırıp halen kullanmakta olan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu belgelerin üzerinde yer alan eski unvanın okunaklı bir şekilde çizilerek bu belgelere; yeni unvanın elle yazılmak veya kaşeyle yada bilgisayarla basılmak suretiyle mevcut belgelerin tükeninceye kadar kullanılmaya devam edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte,

Ödeme kaydedici cihazlarda, fiş üzerine yeni unvanını yazacak şekilde programlanması gerektiği, bu cihazlara ait levhaların ise değişen unvana göre düzeltilmek suretiyle kullanılması mümkündür.

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 26.02.12013 tarih ve 64597866-105[229-2013]-38 sayılı özelgesi de bu yöndedir.