Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaları mesleki gider sayılmaz.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek erbapları işleri gereği giyim kuşamlarına dikkat etmek ve özen göstermek zorundadır. Hal böyle olunca da dış giyim için ciddi bir harcama yaparlar. Zaman…