Trafik Para Cezaları ve İdari Para cezaları 6111 sayılı kanun kapsamında

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler 6111 sayılı kanun 5 seri nolu Genel tebliğinde…