Eğitim harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Günümüzde maddi durumu iyi olan veliler çocuklarını özel üniversitelerde okutmaktadırlar. Böyle olunca da Gelir vergisi mükellefi olan velilerin eğitim gören çocuğu için yapmış olduğu eğitim giderlerini gider olarak mı kayda alacağı veya yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim olarak mı kullanacakları zaman zaman tereddüt konusu olmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu…