Madencilik Faaliyetinin Yürütülmesi Sırasında Bölgede Yer Alan Binaların Zarar Görmesinden Dolayı Bina Maliklerine Ödenen Bedelin Gider Yazılması Hk.

Madencilik faaliyetinin yürütülmesi sırasında zaman zaman gerek doğaya gerekse maden civarındaki konutlara veya şahsi mülkiyetteki maddi varlıklara zarar verilebilmektedir. Doğaya veya üçüncü kişilere verilen zarar madencilik faaliyetinde bulunanlarca telafi edilmektedir. Bu telafi için yapılan harcamaların gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği konusunda zaman zaman tereddütler oluşmaktadır. Benzer bir konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 09.04.2013 tarih ve 85550353-KVK-35-9…