Eşin işyerinde ücretsiz çalışması

Günümüzde sıkça karşılaşılan konulardan biride gerçek usulde gelir vergisi mükellefinin şahsi işletmesinde eşini ücretsiz olarak çalıştırması halinde ücret ödemeden çalıştırılan eşin işçi niteliği taşıyıp taşımadığı, muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği husussudur. Gelir İdaresi Başkanlığınca 08.03.2013 tarih ve 16700543-120-15 sayı ile verilen özelgede konu net bir şekilde belirlenmiştir. Söz konusu özelgede; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin…