Reeskont oranı

21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle 21.06.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren reeskont oranları Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 9,50 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 11,…