Uçak biletleri

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 13.02.2013 tarih ve 109 sayılı özelgede; Hava yolu taşımacılığı yapanlar, gerek yurt dışı gerekse yurt içi uçuşlarına ilişkin olarak IATA kuralları çerçevesinde satış işlemlerine ait kayıtlarının dayanağı olarak elektronik ortamda veya elektronik ortam dışında yolcu bileti düzenlemeleri halinde bu biletler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura yerine geçen “Elektronik Yolcu Bileti”…