Yeni Nesil ÖKC ler

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.” Bakanlık bu yetkisini zaman zaman kullanmaktadır. İşte bu yetki kullanımlarından biride, Seyyar EFT-POS cihazı kullananlar  ile Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerle ilgilidir. KDV Mükelleflerinin ÖKC kullanmaları Mecburiyeti hakkındaki Kanunla ilgili 70 seri nolu Genel tebliğdeki…