Belediyelere kendi araç, ekipman ve personeli ile verilen çöp toplama hizmetine ilişkin hak edişlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 04.03.2013 tarih ve 11395140 – 019.01-305 sayılı özelge ile  beldelerin çöp toplama ve temizlik hizmeti faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin, ihale yöntemi ile aldığı işlerde kendine ait araçlarını, donanımlarını ve personelini kullandığı, belediyeler ile yapılan sözleşmelerde en az iki yıllık ihalenin söz konusu olması nedeniyle yapılan işin sürekli nitelikte bir iş olduğunu ancak…