Kargo ile veya web üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni

Uygulamada karşılaşılan sorunlardan biride Yurt içi ve yurt dışındaki nihai tüketicilere ve vergi mükelleflerine kargo ile veya web üzerinden yapılan satışlarda ÖKC fişi düzenlenip düzenlenmeyeceği ile faturalarda hangi bilgilere yer verileceği hususudur. Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 06.03.2013 tarih ve 328 sayılı özelgede, Yurt dışındaki nihai tüketicilere ve vergi mükelleflerine gümrük hattından değil de kargo aracılığı…