SMİYB Kullanma tespitinden Genel esaslara geçiş

Uygulamada sıkça karşılaşılan konulardan biri de sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenlediği yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunan birinci alt firmalardan mal veya hizmet alımında bulunan alıcı firmalar hakkında SMİYB kullanma tespiti fiilinden dolayı Özel esaslar uygulanmaktadır. Alıcı firmaların bu uygulamaya muhatap tutulmamaları için ne yapmaları gerektiği Vergi Dairelerince kendilerine yazılı olarak…