Yeşilay’a, İbadethanelere ve yaygın din eğitimi verilen tesislere yapılan bağış ve yardımlar

  Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, bazı giderler kurum kazancından indirilir. Kurum kazancının tespitinde indirilecek bu giderler (“Ar-Ge indirimi”. sponsorluk harcamaları, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ile…