Konutlarda Yeni KDV Oranı

1.1.2013’ten sonra konut teslimlerinde uygulanacak olan KDV oranının tespiti için; Yapı ruhsatının alındığı tarihe, Konutun metrekaresine, Konutun Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olup olmadığına, Konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerde olup olmadığı ya da riskli yapı olarak belirlenmiş konut olup olmadığına, Emlak…