Hizmetin iadesi

Hizmette iade olur mu? hizmetin geri iadesi nasıl olur? Bugüne kadar hep tartışılmış olmakla birlikte Daha çok özel hukuk hükümlerini içeren bu konuda gelir idaresince özellikle direk bir düzenleme veya belirleme yapılamamıştır. Ancak bu konuya 117 seri nolu Kısmi tevkifatlı işlemler ile 119 seri nolu İndirimli orana tabi mal teslimlerinin açıklandığı genel tebliğde yer verilmiştir….