Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına ilişkin Duyuru

Kamu gözetimi Muhasebe ve denetim Standartları Kurumunca yapılan duyuru gereğince, 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin; 660 sayılı KHK’de belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar. 6102 sayılı Kanunun 397 inci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar, (Bunların hangi şirketler olduğu daha sonra kurulca belirlenecektir.) ve 6102 sayılı Kanunun 1534 uncu maddesinin…