Sehven indirim talebinde bulunulan cezaya uzlaşma talep edilebilir mi?

Kanuni süresinden sonra elektronik ortamda verilen beyannamelerde zaman zaman yanlış butona basılarak beyanlar onaylanmaktadır. En sık yapılan hatalardan biri pişmanlıkla verilmesi gereken beyannamenin vergi zıyaı cezalı olarak onaylanmasıdır. Bu durumda vergi idaresince; mükellefin şartlarının pişmanlık hükümlerine uymadığının mükellefçe kabul edilerek beyanın onaylandığı dolayısıyla yasal olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile vergi ziyaı cezası…