Kira sözleşmelerinde damga vergisi

Kira sözleşmelerinde zaman zaman kiralanan gayrimenkulün yanında ortak gider katkı payı bedeli, cihaz maliyet bedeli ve reklam bedeli gibi hizmet bedelleri de bulunmaktadır. Kira sözleşmesinde bulunan söz konusu hizmet bedellerinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı ile ne oranda tabi tutulacağı konusunda daima tereddütler oluşmaktadır. Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 22.12.2011 tarih ve…