Serbest meslek makbuzundan alınmayan hizmet bedeline tekabül eden stopaj

Uygulamada genellikle Serbest meslek erbapları mükellefler olan iş ilişkilerinde mesleki faaliyetlerine ilişkin ücretlerini peşin alabilmekte ve tahsil edilen bu tutarlar üzerinden stopaj yapılarak beyan edilmektedir. Ancak zaman zaman hizmet akdi tamamlanmadan meslek mensubunca veya mükelleflerce hizmet akdi fesh edilmekte ve dolayısıyla peşin olarak alınmış hizmet bedellerinin bir kısmı meslek mensubunca mükellefe iade edilmektedir. Bu durumda…