İntifa hakkının kiralanması

Taşınmazların belirli bir süreli intifa hakkının şirket adına tapu kütüğüne intifa hakkı olarak tescil edilmesi karşılığında ödenen bedel üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi gereğince bu şekilde hesaplanan tevkifatın taşınmaz üzerinde intifa hakkı tescil ettiren şirket tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek Kanunun 119 uncu…