Reeskont oranları belli oldu.

4 Ocak 2022     Sirkü 1609   Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında; Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının, Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi ıskonto hadlerinin, Uygulanması gerekmektedir. Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde…