ÖTV de Diplomatik istisna

26 Eylül 2015     Sirkü 1074 İstisnanın Kapsamı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesi uyarınca Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına, uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşların diplomatik haklara sahip mensuplarına kendi ihtiyaçları için teslimi ve bunlar tarafından…