KDV iadesinde süreler, bildirimler ve özellik arz eden bazı hususlar

6 Mayıs 2022     Sirkü 1645 Uygulamada sıkça karşılaştığımız KDV iadesinde süreler ve özellikli hususlar aşağıda kısaca özetlenmiştir. – Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,…