1 Nisan itibariyle bazı teslimlerde KDV oranları değişiyor.

29 Mart 2022     Sirkü 1637 29 Mart 2022 tarih ve 31793 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları değişti. Söz konusu kararın; – Birinci maddesi gereği, Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın 1 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası kaldırılarak, 150 m2’ye kadar…