KOBİ kriterlerinde değişiklik yapıldı.

26 Mart 2022     Sirkü 1635 KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitleridir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklikler 18.3.2022 tarih ve 31782 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle Yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan kriterler aşağıdaki şekilde değiştirildi Kobi…