Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişikliğe gidildi.

22 Mart 2022     Sirkü 1634 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair (2022/14) sayılı tebliğ 22 Mart 2022 tarih ve 31786 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konuş değişikler ile; Daha önceden sadece 20 Aralık 2021 tarihli Döviz Tevdiat…