Yeniden değerleme uygulamasında yapılan değişiklikler

21 Mart 2022     Sirkü 1633 Yenileme fonu uygulaması, Vergi mevzuatımızdaki vergi erteleme müesseselerinden biridir. Sistem amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde oluşan karın yenileme yapılmasıyla yeni kıymetin amortismanının gider yazılması, yenileme yapılmaması halinde ise vergilemenin bir süre ertelenmesini içerir. 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yenile fonu uygulamasında…