Ülke Bazlı Raporlama

15 Şubat 2022     Sİrkü 1626 30 Aralık 2019 da Türkiye’nin de taraf olduğu OECD Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması gereği ülkeler arasında otomatik değişimi gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda Transfer Fiyatlandırması yoluyla Örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 1 sıra nolu Tebliğin 7/4. Bölümü gereği Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide…