Ülke Bazlı Raporlama

15 Şubat 2022     Sİrkü 1626

30 Aralık 2019 da Türkiye’nin de taraf olduğu OECD Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması gereği ülkeler arasında otomatik değişimi gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda

Transfer Fiyatlandırması yoluyla Örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 1 sıra nolu Tebliğin 7/4. Bölümü gereği

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunmaları gerekiyor.

ABD ile Türkiye arasında İki Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 5191 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının 14 Şubat 2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Dolayısıyla bağlı bulundukları Çok Uluslu İşletmeler Grubunun konsolide grup geliri 750 milyon Euroyu aşan (ABD’de belirlenen sınır 850 milyon Dolar’dır.) ve nihai ana işletmesi ABD mukimi olan mükelleflerin 2019 ve sonraki hesap dönemleri için yerel beyan kapsamında Türkiye’de Ülke Bazlı Rapor verme yükümlülükleri ortadan kalktı.

Bununla birlikte, söz konusu mükellefler, bağlı bulundukları Çok Uluslu İşletmeler Grubunun ilgili hesap dönemleri için ÜBR yükümlülüğü bulunduğu müddetçe Türkiye’de, her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden ÜBR bildirim formunu vermeye devam edeceklerdir.

———————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.