Kâr Payı Avansı Dağıtımı

19 Ocak 2022     Sİrkü 1615 18.01.2022 tarihli ve 31723(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile Kar payı avans dağıtımı hakkında tebliğin 5/2 inci maddesinde aşağıdaki şekilde ibare değişikliği yapıldı. 5/2 “Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan…