Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

12 Ocak 2022     Sirkü 1611 7338 sayılı Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesi ile getirilen Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 318 sıra nolu GV Genel tebliği 12.01.2022 Tarihli Ve 31717 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Söz…