Varlık barışında süre uzadı

1 Ocak 2022     Sİrkü 1608 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı resmi gazetede 6 ıncı mükerrer sayısında yayınlanan 5046 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 7256 sayılı kanunun 21 inci maddesiyle 193 sayılı GVK na eklenen geçici 93 üncü madde kapsamındaki Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi…