GVK Geçici 67 maddede stopaj ilavesi, Covid aşısında uygulanan %1 KDV ve İmalat sanayine yönelik inşaat işlerinde KDV iadesine devam

31 Aralık 2021     Sirkü 1607     31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının tesliminde %1 oranlı KDV uygulaması 31.12.2022 tarihine kadar devam edecek, ayrıca, KDV Kanunun geçici 37 inci maddesi kapsamında imalat sanayine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlara…