Kar paylarında stopaj indirimi

22 Aralık 2021     Sİrkü 1603   22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 22 Aralık 2021 tarihi itibariyle kar paylarındaki stopaj da indirim yapıldı. Söz konusu karar aşağıya çıkarılmıştır.  MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve…