Kişisel verilen korunması ve Verbis kaydı

20 Aralık 2021     Sirkü 1600   7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile birlikte kişi, şirket ve kurumların bu yeni yasal mevzuata uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 6698 sayılı KVKK nu…