Adi ortaklıkta ortağa konut satışı

20 Aralık 2021     Sirkü 1599   İndirimli oranlı teslimlere ait KDV iadesinde, adi ortaklıklar tarafından inşa edilen konutların ortaklara satışı halinde Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB’ nin, 30.01.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-340 sayılı Özelgesinde belirtildiği şekliyle “adi ortaklıkların inşa ederek ortaklarına yaptıkları net alanı 150 m2’nin altındaki konut satışlarının, bu konutların daha sonra başkalarına satılma…