SGK da e tebligat dönemi başladı

11 Aralık 2021     Sirkü 1596    Bilindiği üzere 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı resmi gazetede SGK yapılacak elektronik tebligatlara ilişkin yönetmelik yayımlanarak 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmelik gereği muhataplar en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar Kuruma başvurarak Elektronik tebligat adresi almak zorundalar Söz konusu yönetmelik aşağıda özetlenmiştir.  Elektronik…