Reklamasyon giderlerinin vergisel boyutu

19 Kasım 2021     Sirkü 1591 Ticari hayatın doğal sonuçlarından biri de satılan bir mal veya hizmetin niteliğine uygun olmaması veya kusurlu görülmesi durumunda “reklamasyon, kickback vb.” adlarla verilen fiyat indirimleridir. Bu indirimlerle yurt içi satışlarda karşılaşıldığı kadar yurt dışı satışlarda da karşılaşılmaktadır. Ayrıca cari yıl içinde yapıldığı kadar yıl başlarında önceki yıllar için de…