Personel için kiralanan lojman giderleri

8 Kasım 2021     Sirkü 1589   Günümüzde bazı şirketlerce üst yönetici konumunda olan çalışan personeli için şirket müştemilatı dışında gerçek kişilerden ikamet için daire kiralanmaktadır. Kiralanan bu dairelere ödenen kira bedelinin tevsiki, kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilip edilmeyeceği, kira bedelinin ücret sayılıp sayılmayacağı, kiralanan gayrimenkulün kirasından tevkifat yapılıp yapılmayacağı, hakkında zaman zaman…