Kooperatifler Kanunda yapılan değişiklikler

27 Ekim 2021     Sirkü 1587 Kooperatifler kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7339 sayılı kanun 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu kanunla yapılan değişikliklerle; Kooperatif ortaklıklarına girmek için yapılan başvuruların bir ay içinde sonuçlandırılması, Kooperatiflerin ortaklık pay değerinin Bakanlıkça artırılabilmesi, Sigortacılık faaliyetlerinde bulunacak kooperatifler için ortağın taahhüt edebileceği pay…