İmalat Sanayiine Yönelik YTB Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV istisnası

20 Eylül 2021     Sirkü 1578 KDV Kanunun geçici 37 inci maddesinde İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; – Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ilk altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde…