7326 sayılı yapılandırma kanununda süreler 1 ay uzatıldı.

27 Ağustos 2021     Sirkü 1573   27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;   7326 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun kapsamında yapılandırılacak – Kesinleşmiş alacaklar – Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar – İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler – Matrah ve vergi artırımı…