7326 sayılı yapılandırma kanununda süreler 1 ay uzatıldı.

27 Ağustos 2021     Sirkü 1573

 

27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

 

7326 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun kapsamında yapılandırılacak

– Kesinleşmiş alacaklar

– Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

– İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

– Matrah ve vergi artırımı

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

– Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları

– Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

İle

– Kanunun 10 uncu maddesi (6 ve 7 inci fıkraları hariç)

Hükümlerinden yararlanmak için öngörülen ve 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan

Başvuru, bildirim ve beyan süreleri

ile

Başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri,

10 maddenin 4’üncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi

Bir ay uzatılmıştır.

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.