Yurt dışı ve yurt içi gündeliklerin (Harcırahlar) vergisel boyutu

13 Ağustos 2021     Sirkü 1570   Firmalarca çalışanlarına verilen yurt içi ve yurt dışı gündelikleri vergisel boyutu her zaman tereddütlere sebep olan konulardan biridir. Harcırahlar genelde Kamuda yer bulan bir uygulama olmakla beraber büyük firmalar tarafından da sıkça uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah…