Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında değişiklik

29 Mayıs 2021     Sirkü 1552   Ticaret Bakanlığınca 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik 29 Mayıs 2021 tarih ve 31495 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu yönetmelikle yapılan değişiklik gereği bundan böyle, –…