İhraç edilen eşyanın teslimine kadar Gümrük Beyannamesinde değişiklik yapılabilir

10 Mayıs 2021     Sirkü 1545   Gümrükler Genel Müdürlüğünce İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine hitaben yazılan 28 Nisan 2021 tarih ve E-75705452-010.99-00063565331 sayılı yazıda; Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesi, “Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verilir. Ancak; a) Beyan…