İş ortaklığında seneler sâri inşaat işi

29 Mart 2021     Sirkü 1529   Günümüzde yaygın olarak sermaye şirketleri ile şahıslar arasında belli bir inşaat işi için iş ortaklıkları kurulmakta ve inşaat işleri bu ortaklıklar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Hal böyle olunca da yapılan iş sonunda vergisel yükümlülüklerin neler olacağı, nasıl ve ne zaman yerine getirileceği konusunda bazen tereddütler yaşanmaktadır. Bilindiği üzere İş ortaklıkları,…